In English Sök

Näringslivsutveckling i Jokkmokks kommun - Strukturum i Jokkmokk AB

221163_165342490190266_120862607971588_398942_725201_o

Strukturum har uppdraget att verka för en god näringslivsutveckling i Jokkmokks kommun. Vi arbetar på tre huvudspår; befintliga företag, nyföretagande och etableringar

Det är viktigt för en kommun att befintliga företag har goda förutsättningar att bedriva verksamhet och vara lönsamma. En stor del av våra aktiviteter riktar sig till dessa företag och under ett par år har vi glädjande nog möjligheter att erbjuda extra insatser till dem.

För att nå en bra utveckling av näringslivet är det angeläget att det blir nya etableringar. Därför lägger vi särskild kraft på att hitta företag som vill etablera sig här och att erbjuda hjälp till företag som redan finns i kommunen och som har utvecklingsplaner.

Det är också nödvändigt att det startas nya företag varför rådgivning till nya och blivande företagare är en betydelsefull del av Strukturums verksamhet.  

 

 

 • Wall of Fame

  Wall Of Fame! Ett axplock av unga inspirerande entreprenörer!

  Läs mer
 • Företagsreportage

  Här finns intressanta företagsreportage. Spännande läsning ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Läs mer
 • Ansökningsomgångar EU & övriga

  Här kommer vi kontinuerligt att publicera utlysningar (calls) och andra möjligheter som kan hjälpa våra företag och samhället i stort att utvecklas. Fokus kommer i första hand att ligga på resurser relaterade till företags- och näringslivsutveckling.

  Läs mer
 • Rådgivning

  Behöver du rådgivning och hjälp när du skall starta ditt företag?

  Läs mer
 • Våra tjänster

  Strukturum är den naturliga ingången och mötesplatsen för utveckling och arbetar för ett näringsliv i ständig tillväxt.

  Läs mer
 • Etablera företag

  Vill du flytta din företagsverksamhet till Jokkmokks kommun?

  Läs mer
Stoppa våld mot nära
Share |
Strukturum på Facebook

Pågående projekt