W-Power

W-POWER – support till kvinnliga entreprenörer i glesbefolkade regioner

W-Power är ett transnationellt projekt som ska bidra till ökat företagande via ökad jämställd tillväxt och positiv demografisk utveckling i glest befolkade områden inom området Norra Arktiska periferin. Projektet syftar till att stärka de entreprenöriella förutsättningarna och förmågorna, särskilt hos kvinnor, men riktar sig även till supportorganisationer och företagsrådgivare genom att utveckla kunskap i hur rådgivning och support kring entreprenörskap och företagande kan förstås och göras jämställd.


Projektets syfte är att:

 • öka affärsmöjligheterna för kvinnliga entreprenörer i de glesbefolkade samhällena i den norra perifera och arktiska regionen
 • att minska utflyttningen av unga kvinnor från landsbygdssamhällena och därmed bidra till att balansera demografin i dessa samhällen/ kommuner

 

Övergripande mål är att:

 • utveckla könsrelaterade och könsneutrala coachingverktyg för befintliga företagsrådgivare och skapa fler och nya affärer för entreprenörer, i synnerhet kvinnor, i de glesbefolkade regionerna
 • skapa koncept och plattform för innovationer före uppstart och visa vägen från innovationer till företagsinkubation
 • stärka de regionala, interregionala och transnationella nätverken av kvinnliga entreprenörer och närstående intressenter, som företagsrådgivare och affärsänglar
 • bygga kapacitet hos kvinnor som är entreprenörer i förhållande till transnationella nätverk, nya affärsmodeller och transversella affärsförmågor (t.ex. innovationsförmåga)
 • ge möjligheter för kvinnliga entreprenörer till peer-to-peer-lärande, internationalisering och globala marknader

 

Projektet förväntas resultera i:

 • transnationella nätverk mellan företagare och företagsstödjande resurser
 • plattformar för kompetensutveckling, spridning och lärande
 • ökad kunskap om hållbart, jämställt företagande
 • fler kvinnor som ser företagande som ett sätt att skapa ett gott och självständigt liv på landsbygden
 • nya företag, startade och drivna av såväl kvinnor som män

 

Projektpartners

 • Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Finland (Lead Partner)
 • Highlands and Islands Enterprise, Inverness, Skottland
 • Innovation and Management Centre CLG T/A WestBIC, Galway, Irland
 • Innovation Center Iceland, Reykjavik, Island
 • Business Joensuu Ltd, Finland
 • Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi, Finland
 • Pure Energy Centre, Unst, Skottland
 • Strukturum, Jokkmokk, Sweden

 

http://w-power.interreg-npa.eu/

Päivi Sainio Rohner
Projektledare W-Power

Mobil: 070-250 15 86
E-post: paivi.sainiorohner@strukturum.se

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?