Projekt

Strukturum har en gedigen projektportfölj med en unik blandning av lokala, regionala och transnationella (partnerskap med flera länder) projekt. Projekten spänner över vitt skilda men ändå sammanlänkade teman som företags internationalisering, jämställdhet, investeringsfrämjande och grön omställning. I många fall arbetar vi med professionella organisationer både i och utanför landets gränser. Vi skapar via de här projekten mängder med möjligheter att sprida positiva bilder av Jokkmokk samtidigt som vi bygger kontakter och resurser som bidrar till utvecklingen av Jokkmokk i olika sammanhang.

W-Power

W-Power

W-POWER – support till kvinnliga entreprenörer i glesbefolkade regioner W-Power är ett transnationellt projekt som ska bidra till ökat företagande via ökad jämställd tillväxt och positiv demografisk utveckling i glest befolkade områden inom området Norra Arktiska...

läs mer
Develoop

Develoop

Jämställdhet för hållbar regional utveckling Develoop vill bidra till att minska de negativa effekter som ojämställdhet innebär. Projektet ska genom att metoder/modeller/arbetssätt plockas ihop till en verktygslåda, främja jämställdhet. Arbetet görs tillsammans med...

läs mer
GRUDE – Green rural economy

GRUDE – Green rural economy

Oavsett om tillväxtmöjligheterna handlar om att växa organiskt, dvs att utveckla nya eller befintliga produkter och/eller tjänster, att köpa eller gå ihop med ett annat företag eller att etablera företaget på nya marknader kan det vara bra att ta lite hjälp i processen.

läs mer

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?