Projekt

Strukturum har lång erfarenhet av att driva eller medverka i olika projekt. Det har över tid varit en unik blandning av lokala, regionala och även transnationella, som innebär partnerskap med flera länder. Projekten har varit spridda över vitt skilda men ändå sammanlänkade teman som t.ex. företagens internationalisering, jämställdhet, investeringsfrämjande och grön omställning. I många fall har vi arbetat med professionella organisationer både i och utanför landets gränser. Vi har genom projekten skapat mervärden som lett en mängd möjligheter till att sprida goda exempel och positiva bilder av Jokkmokk samtidigt som vi har byggt upp kontakter och resurser som bidrar till utvecklingen av Jokkmokks näringsliv i olika sammanhang. Nedan följer en presentation av de tre senaste projekten som Strukturum är eller har varit delaktiga i:

W-Power

W-Power

W-POWER – support till kvinnliga entreprenörer i glesbefolkade regioner W-Power var ett transnationellt projekt som bidrog till ökat företagande via ökad jämställd tillväxt och positiv demografisk utveckling i glest befolkade områden inom området Norra Arktiska...

läs mer
Develoop

Develoop

Jämställdhet för hållbar regional utveckling Develoop ville bidra till att minska de negativa effekter som ojämställdhet innebär. Projektet har genom att metoder/modeller/arbetssätt plockats ihop till en verktygslåda, främja jämställdhet. Arbetet har utförts ...

läs mer
GRUDE – Green rural economy

GRUDE – Green rural economy

Oavsett om tillväxtmöjligheterna handlar om att växa organiskt, dvs att utveckla nya eller befintliga produkter och/eller tjänster, att köpa eller gå ihop med ett annat företag eller att etablera företaget på nya marknader kan det vara bra att ta lite hjälp i processen.

läs mer

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?