Develoop

Jämställdhet för hållbar regional utveckling

Develoop ville bidra till att minska de negativa effekter som ojämställdhet innebär. Projektet har genom att metoder/modeller/arbetssätt plockats ihop till en verktygslåda, främja jämställdhet. Arbetet har utförts  tillsammans med målgrupperna, företag i Norrbotten och lokala tillväxtfrämjare. Lokala tillväxtfrämjare är samlingsnamnet på personer med uppdrag att främja näringslivsutveckling i varje kommun.

Målet för projektet var att få konkurrenskraftiga företag i Norrbottens inland genom jämställdhet som på längre sikt även visar på ökad lönsamhet och innovativ, inkluderande verksamhet, attraktiva för både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder.

Projektets mål var att genom nya metoder/modeller/arbetssätt arbeta för att främja jämställdhet hos projektets målgrupper. Dessa målgrupper är företag i Norrbottens inland samt lokala tillväxtfrämjare. Projektägare var Region Norrbotten och finansierades via EU-medel. Samverkande parter var Jämställdhetsmyndigheten, Luleå tekniska universitet, Älvsbyns kommun och Strukturum i Jokkmokk AB. Associerad part var Arvidsjaurs kommun och efterhand även Argentis Näringlivsbolag i Arjeplog.

Huvudprojektet är avslutat 2022-12-31, men ett implementeringsprojekt har tagit vid för att testa och utvärdera den digitala plattformen Develoop.se.

Implementeringsprojektet fortgår och projektleds av Argentis AB där Strukturum och Älvsbyns Kommun är samverkansparter och Jämtälldhetsmyndigheten är processtöd. Projektfinansiär är Region Norrbotten.

Projektet Develoop och således även implementeringsprojektet har via Strukturum bemmanats av 

Christel Falk

 

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?