Tjänster

Vi erbjuder företagstjänster och rådgivning inom ramen för näringslivsutveckling genom ett företagandes alla livsfaser, från uppstart till generationsskifte eller avslut via likvidationsförfarande. Med ett coachande förhållningssätt uppmärksammar vi på förutsättningar och vägleder kring möjliga tillvägagångssätt. Strukturum AB rådger och vägleder både i riktning mot kommersiell och offentlig tredje part men finns primärt alltid till för dig som vår uppdragsgivare. Utöver direkt riktade företagstjänster bedriver Strukturum även visst förutsättningsskapande arbete för ett näringsliv i konstant förändring.

Strukturum erbjuder även vissa konsultinsatser för dig och ditt företag. Det kan handla om bokföringstjänster i samband med företagsstart. Det kan även vara konsultinsatser som handlar om att stärka och utveckla ditt företag, där vi inte har kompetensen att hjälpa dig. Dessa insatser bedöms och beslutas av oss inom ramen för de medel som vi har för denna typ av insatser. Ta kontakt med oss för mer information. 

Verksamheten finansieras utifrån en kombination av egna medel och extern projektfinansiering varför vissa tjänster utförs inom ramen för lämpliga projekt. Saknar du något tjänsteområde i det utbud som beskrivs nedan med ett antal exempel så ser vi gärna att du kontaktar oss för en dialog kring hur vi skulle kunna bistå just dig i din aktuella fundering.

Som komplement till det tjänsteutbud som exemplifieras nedan rekommenderas även följande länksamling där mycket relevant information finns att finna:

Verksamt.se – ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket
Förteckning över fastighetsägare
Tillstånd och blanketter – Jokkmokks kommun
Utveckla Norrbotten Företagsstöd
ALMI Företagslån

Nystart

Nystart

Vi kan inför eller vid uppstart av ett företagande bidra inom en rad olika områden. Vi deltar ofta i mycket tidiga dialoger kring ett eventuellt företagande, såväl i framtagandet av hur en idé skulle kunna kommersialiseras och en affärsmodell utformas som i kritisk...

Etablering

Etablering

Etableringar görs ofta med fördel med goda lokala, regionala och nationella förkunskaper, inte minst vad gäller tex tillstånd och regelverk att förhålla sig till. Vi kan hjälpa er med detta och vid behov även med att tex finna utbud av nödvändig infrastruktur, lokala...

Investering

Investering

Med begreppet investering avser vi, såväl befintliga företag som själva avser investera i tillväxtsyfte, som professionella investerare som söker lämpliga prospekt att placera riskkapital i. Vi arbetar med att finna möjligheter både inom offentliga investeringsmedel...

Organisk tillväxt

Organisk tillväxt

Organisk tillväxt är en vanligt förekommande fas för ett företag i utveckling och ett område som kan innefatta många aspekter, tillika tjänsteområden inom vilka vi kan och ofta bidrar. Nedan följer exempel på ofta förekommande insatser vi medverkar i.  ...

Förvärv & försäljning

Förvärv & försäljning

Vi erbjuder assistans vid företagsförsäljningar/företagsförvärv och kan bistå såväl säljande som köpande part.   Marknadssondering Legal rådgivning Rådgivning försäkringar Rådgivning DueDiligence Värderingsanalys Rådgivning skatterättsfrågor Rådgivning förvärvs-...

Notering

Notering

Vi kan bistå med rådgivning och framför allt hänvisning inom olika områden inför en eventuell börsnotering.   Legal rådgivning Värderingsanalys Efterlevnad av tillämpliga regelverk Företagspolicys

Generationsskifte

Generationsskifte

Med generationsskifte avser vi en speciell form av företagsförsäljning där ett företag överlåts eller säljs och där särskilt skatterättsliga aspekter kan behöva beaktas.   Efterlevnad av tillämpliga regelverk Rådgivning skatterättsfrågor Legal rådgivning...

Likvidation

Likvidation

Vid ett företags formella avslutande kan vi bistå med till exempel de tjänster som anges nedan.   Efterlevnad av tillämpliga regelverk Rådgivning skatterättsfrågor Registrering Bolagsverket Registrering Skatteverket

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?