Etablering

Etableringar görs ofta med fördel med goda lokala, regionala och nationella förkunskaper, inte minst vad gäller tex tillstånd och regelverk att förhålla sig till. Vi kan hjälpa er med detta och vid behov även med att tex finna utbud av nödvändig infrastruktur, lokala underleverantörer och att skaffa värdefulla insikter i den lokala affärskultur som råder lokalt inom aktuell bransch. Några vanligt förekommande områden där vi bidrar ser ni nedan.

 

  • Rådgivning kring tillståndsärenden
  • Efterlevnad av tillämpliga regelverk
  • Underleverantörer
  • Markfrågor/markförvärv
  • Lokala-/regionala partners
  • Finansiering
  • Rådgivning försäkringar
  • Företagspolicys

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?

Andra tjänster som kanske intresserar dig

Nystart

Nystart

Vi kan inför eller vid uppstart av ett företagande bidra inom en rad olika områden. Vi deltar ofta i mycket tidiga dialoger kring ett eventuellt företagande, såväl i framtagandet av hur en idé skulle kunna kommersialiseras och en affärsmodell utformas som i kritisk...

läs mer
Investering

Investering

Med begreppet investering avser vi, såväl befintliga företag som själva avser investera i tillväxtsyfte, som professionella investerare som söker lämpliga prospekt att placera riskkapital i. Vi arbetar med att finna möjligheter både inom offentliga investeringsmedel...

läs mer
Organisk tillväxt

Organisk tillväxt

Organisk tillväxt är en vanligt förekommande fas för ett företag i utveckling och ett område som kan innefatta många aspekter, tillika tjänsteområden inom vilka vi kan och ofta bidrar. Nedan följer exempel på ofta förekommande insatser vi medverkar i.  ...

läs mer
Förvärv & försäljning

Förvärv & försäljning

Vi erbjuder assistans vid företagsförsäljningar/företagsförvärv och kan bistå såväl säljande som köpande part.   Marknadssondering Legal rådgivning Rådgivning försäkringar Rådgivning DueDiligence Värderingsanalys Rådgivning skatterättsfrågor Rådgivning förvärvs-...

läs mer
Notering

Notering

Vi kan bistå med rådgivning och framför allt hänvisning inom olika områden inför en eventuell börsnotering.   Legal rådgivning Värderingsanalys Efterlevnad av tillämpliga regelverk Företagspolicys

läs mer
Generationsskifte

Generationsskifte

Med generationsskifte avser vi en speciell form av företagsförsäljning där ett företag överlåts eller säljs och där särskilt skatterättsliga aspekter kan behöva beaktas.   Efterlevnad av tillämpliga regelverk Rådgivning skatterättsfrågor Legal rådgivning...

läs mer
Likvidation

Likvidation

Vid ett företags formella avslutande kan vi bistå med till exempel de tjänster som anges nedan.   Efterlevnad av tillämpliga regelverk Rådgivning skatterättsfrågor Registrering Bolagsverket Registrering Skatteverket

läs mer