Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Alla personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Strukturum AB har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Strukturum AB följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?