W-Power

W-Power

W-POWER – support till kvinnliga entreprenörer i glesbefolkade regioner W-Power är ett transnationellt projekt som ska bidra till ökat företagande via ökad jämställd tillväxt och positiv demografisk utveckling i glest befolkade områden inom området Norra Arktiska...
Develoop

Develoop

Jämställdhet för hållbar regional utveckling Develoop vill bidra till att minska de negativa effekter som ojämställdhet innebär. Projektet ska genom att metoder/modeller/arbetssätt plockas ihop till en verktygslåda, främja jämställdhet. Arbetet görs tillsammans med...
GRUDE – Green rural economy

GRUDE – Green rural economy

Ett treårigt InterregNord-projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner. Inom projektet kommer det att arrangeras workshops, nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda...