W-Power

W-Power

W-POWER – support till kvinnliga entreprenörer i glesbefolkade regioner W-Power är ett transnationellt projekt som ska bidra till ökat företagande via ökad jämställd tillväxt och positiv demografisk utveckling i glest befolkade områden inom området Norra Arktiska...
Develoop

Develoop

Jämställdhet för hållbar regional utveckling Develoop vill bidra till att minska de negativa effekter som ojämställdhet innebär. Projektet ska genom att metoder/modeller/arbetssätt plockas ihop till en verktygslåda, främja jämställdhet. Arbetet görs tillsammans med...
GRUDE – Green rural economy

GRUDE – Green rural economy

GRUDE-projektet har samlat och spridit kunskap om cirkulär ekonomi i norra Sverige, Finland och Norge under 2019-2022. GRUDE har arrangerat över 60 event och nått omkring 1200 unika deltagare, med interaktiva workshops, seminarier, studieresor med mera. Deltagare har...