Om Strukturums projektverksamhet

Strukturum har en gedigen projektportfölj med en unik blandning av lokala, regionala och transnationella (partnerskap med flera länder) projekt. Projekten spänner över vitt skilda men ändå sammanlänkade teman som företags internationalisering, jämställdhet, investeringsfrämjande och grön omställning. I många fall arbetar vi med professionella organisationer både i och utanför landets gränser. Vi skapar via de här projekten mängder med möjligheter att sprida positiva bilder av Jokkmokk samtidigt som vi bygger kontakter och resurser som bidrar till utvecklingen av Jokkmokk i olika sammanhang. Förutom att projekten i sig bidrar till att skapa arbetstillfällen, så erbjuder de allihop kunskaper, möjligheter och extra resurser till våra

lokala företag. Det handlar om affärsutveckling och nya affärskonstellationer, om att förbättra chanserna att utveckla företagen och att hitta och behålla medarbetare via förändrade attityder och förhållningssätt kring jämställdhet, om att coacha företag med exportmogna produkter att nå ut till internationella marknader och om att visa på affärsmöjligheter i och med övergången till ett mer resurssnålt och hållbart samhälle. Det handlar, kort och gott, om att bidra till en positiv, hållbar framtid för Jokkmokk.

Det finns många uppfattningar om projekt, inte alla positiva. Vad ger de egentligen? Men för mig är svaren

enkla, och kanske fler än vad många tror.  De skapar möjligheter på en rad olika sätt för våra företag. De marknadsför Jokkmokk i omvärlden. De hjälper oss bygga nätverk med kompetenser som vi annars aldrig skulle komma åt. De skapar jobb. De bidrar till ökad kompetens. De förser våra företag med affärer (en stor del av de extra resurser våra projekt omfattar omsätts hos våra lokala företag). Och, inte minst, de bygger ett starkare och vassare lokalt näringslivsbolag. Så enkelt är det.

Välkommen in så får du veta mer om hur våra projekt utvecklar företag och samhälle!

Ulf Hägglund, vd