In English Sök

Projekt

Strukturums särskilda utvecklingsinsatser bidrar till utveckling. Så är det.

Positiva erfarenheter har bidragit till att arbetet med särskilda utvecklingsinsatser blivit en naturlig del av Strukturums verksamhet. Deltagande i olika insatser, egna och tillsammans med andra, innebär mer kraft och resurser till utvecklingsarbete. Norrsamverkan och Invest in Norrbotten är två av de regionala projekt som Strukturum deltar i. Vi samverkar också i ett flertal andra, där vi antingen ingår i styrgrupp eller är medfinansiär. Dessutom driver vi egna utvecklingsinsatser för att vidareutveckla näringslivet i Jokkmokks kommun. 

Share |

Kontakt

Ulf Hägglund 070-664 54 78

Ing-Mari Asteruv, 072-209 81 85

Åsa Labba, 070-543 98 48     

info@strukturum.se