Strukturum söker PROJEKTLEDARE till nytt EU-projekt!

Strukturum i Jokkmokk söker en internationellt intresserad PROJEKTLEDARE som kan hjälpa oss att öka den gröna tillväxten!

I höst startar GRUDE-projektet, eller Green Rural Economy som det heter egentligen. Syftet med projektet är att öka och ta vara på kunskapen i samhället i stort om de möjligheter som ligger i en grön omställning. Vilka verksamheter finns redan som går att utveckla och göra ”grönare”? Vad behöver uppfinnas? Hur bygger vi smarta, internationella innovationssystem och kompetenskluster runt den gröna tillväxten?

Näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk utgör, tillsammans med partners i Rovaniemi i Finland och Tromsö i Norge, själva projektpartnerskapet. För att enklare kunna samla och sprida erfarenheter och kunskaper i regionen har Luleå Tekniska Universitet, Energikontor Norr och ett antal intresserade norrbottenskommuner engagerats som resurser. Projektet finansieras för Strukturums del via EU-programmet Interreg Nord, Region Norrbotten, Sparbanken Nords Näringslivsstiftelse och Jokkmokks Allmänning. Projekttiden, och därmed anställningen, är tre år. Projektet ska samla, sprida och förädla goda idéer inom projektområdet så att de kan komma både offentlig och privat verksamhet till del. Ett syfte är även att bygga en kunskapsplattform mellan de tre deltagande regionerna i frågor och processer relaterade till cirkulär ekonomi, omställning och grön tillväxt.

Vad kan du räkna med som medarbetare hos Strukturum?
– Ett professionellt förhållningssätt till medarbetare, kunder och samverkanspartners
– Ett härligt stöttande team med stor erfarenhet av projekt och av löpande utvecklingsarbete
– En arbetsmiljö där jämställdhet och mångfald är självklara delar i värdegrunden
– Hög kompetens, både operativt och strategiskt, kring företags- och näringslivsfrågor
– En flexibel och kreativ organisation där vi hellre ber om ursäkt än om tillåtelse
– Positiv inställning till teknikutveckling och digitalisering
– Goda möjligheter till personlig utveckling, friskvård, kompetensutveckling

Det vi tror behövs för jobbet är…
– Ett intresse för och kunskap om grön omställning, cirkulär ekonomi och de affärs-möjligheter som finns både i befintliga och nya processer
– Ett intresse för konstruktiv samverkan, såväl på lokal, regional och nationell som transnationell nivå
– God kunskap i engelska språket (tal och skrift) då engelska är projektspråket
– Gärna erfarenhet av att leda och/eller arbeta i utvecklingsprojekt med flera (internationella) partners
– Kunskaper om ekonomiuppföljning och projektadministration
– Förmåga att inspirera till innovation och förändring

Vi ser fram emot din ansökan, gärna i en udda form, senast den 27 september.

Ansökan skickar du antingen via mail till ulf.hagglund@strukturum.se eller via vanlig post (märk kuvertet med ’Ansökan GRUDE’) till:
Strukturum
Box 19
962 21 Jokkmokk

Frågor om tjänsten besvaras av vd Ulf Hägglund, tel 070-6645478.

Välkommen med din ansökan!

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?