Region Norrbottens aktuella riktade insatser till företag

Här kommer en blänkare om Region Norrbottens aktuella riktade insatser till företag. Utöver dessa kommer det inom kort en insats kopplat till att företag har möjlighet att söka stöd för att förbereda sig för Brexit. Hör gärna av er till oss om ni har frågor.

Digitalisering

Vill du stärka din konkurrenskraft genom digitalisering? Nu finns det möjlighet att söka företagsstöd för digitalisering hos Region Norrbotten. Stödet ska möjliggöra för små företag att ta in extern kompetens för en ökad digital mognad som skapar nya värden i företaget. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-foretagsstod/Stod-till-investeringar-och-foretagsutveckling/Digitalisering/

Internationalisering

Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad?
Nu finns det möjlighet att söka företagsstöd för internationalisering hos Region Norrbotten. Stödet ska möjliggöra för små företag att ta in extern kompetens för att förbereda för internationalisering.
Satsningen är ett led i etableringen av Exportsamverkan Norrbotten – en gruppering som bildats i syfte att stärka internationaliseringskrafterna hos företag i Norrbotten.
För att du ska kunna söka internationaliseringsstöd ska du vara i kontakt med någon av parterna som ingår i Exportsamverkan Norrbotten innan ansökan.
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-foretagsstod/Stod-till-investeringar-och-foretagsutveckling/Internationalisering/

Naturturism – fokus på internationalisering

Driver du ett litet företag inom naturturism och vill attrahera och sälja till nya internationella kunder?
Nu finns det möjlighet att söka stöd för digitalisering, internationalisering och kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som äger rum i Sverige, september 2019. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser. Den globala efterfrågan på unika hållbara naturupplevelser är en stark reseanledning till den naturbaserade destinationen Swedish Lapland.
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-foretagsstod/Stod-till-investeringar-och-foretagsutveckling/Naturturism/

Livsmedelsförädling

Planerar ditt företag investeringar kopplade till livsmedelsförädling? Nu finns det möjlighet att söka företagsstöd hos Region Norrbotten till förstudier och investeringar!
http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/Foretagsstod-och-projektstod/Regionala-foretagsstod/Stod-till-investeringar-och-foretagsutveckling/Livsmedelsforadling/

Med vänlig hälsning

Erika Falk
E-post: erika.falk@norrbotten.se
Telefon: 0920-711 69

Per-Anders Karlsson
E-post: per-anders.karlsson@norrbotten.se
Telefon: 0920-711 62

Anita Johansson
E-post: anita.k.johansson@norrbotten.se
Telefon: 0920-711 52

Elisabeth Johansson Englund
E-post: elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Telefon: 0920-711 60

Tomas Olsson Lasu
E-post: thomas.olsson-lasu@norrbotten.se
Telefon: 0920-711 61

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?