GRUDE – Green rural economy

Ett treårigt InterregNord-projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner. Inom projektet kommer det att arrangeras workshops, nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk.


Projektpartners

LUAS – Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi/Finland (Samordnande stödmottagare)
LUKE – Natural Resources Institute of Finland, Rovaniemi/Finland
Sintef Nord AS, Tromsö/Norge
Strukturum, Jokkmokk/Sweden


Med projektet vill vi:

Öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner.
Bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).
Visionen – nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

Besök projektets hemsida
Följ GRUDE på Facebook
Bli en del av det digitala communityt i Norrbotten

Amanda Mannervik
Projektledare GRUDE
070 – 23 98 518
amanda.mannervik@strukturum.se

 

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?