Jokkmokksföretag tränade i cirkulär affärsutveckling

De fyra Jokkmokksföretagen Mathantverket i Vuollerim, Food by Jokkmokk, Peace & Quiet Hotel samt Jokkmokks Log har genomgått en pilot av workshopserien Bärkraftiga företag under våren 2022.

”Workshopserien är ett sätt att omsätta kunskap från två av våra pågående projekt, GRUDE-Green Rural Economy samt Develoop, i praktiken.” säger Amanda Mannervik, projektledare för InterregNord-projektet GRUDE på näringslivsbolaget Strukturum.

Under workshopserien har de deltagande företagen fått lära sig om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, jämställdhet som förutsättning för hållbarhet med mera. Parallellt med träffarna har företagsrepresentanterna själva jobbat aktivt med sin egen affärsutveckling.

Samtliga företag har inför workshopseriens start fått göra en resurskartläggning i sina egna företag, med hjälp av en extern expert, för att identifiera underutnyttjade resurser som kan ligga till grund för nya cirkulära affärer.

Ett exempel på konkret resultat av workshopserien är att ett företag som idag betalar för att göra sig av med en restprodukt har identifierat nya möjliga och lönsamma affärer av densamma och nu har påbörjat ett utvecklingsarbete för att realisera dessa affärer. I utvärderingen som gjordes framkom att samtliga deltagare skulle rekommendera workshopserien till andra företag.

Såhär tyckte deltagarna själva om sin medverkan i workshopserien:
”Nya idéer om samverkan, idéer om nya samarbeten och utveckling plus idéer om nya kunder och förpackningar!”
”Fått inblick och upptäckt hur vi kan utvecklas!”
”Modell vi kommer att jobba vidare med”
”Samverkan mellan företag är jätteviktigt”
”Positivt att fördjupa sitt lokala nätverk”

Päivi Saino Rohner (Jokkmokks Log), Björn Hedlund Länta (Peace & Quiet Hotel), Louise Larsson & Maria Sandqvist (Mathantverket i Vuollerim). Caisa Isaksson & Petra Holmbom (Food by Jokkmokk) syns ej i bild. Fotograf: CJ Utsi

Strukturum. Jonas Aronsson, Lars Lundström, Christel Falk och Amanda Mannervik. Fotograf: CJ Utsi

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?