Jokkmokks kommun söker personal via anbudsförfarande

Jokkmokks kommun söker personal via anbudsförfarande till samhällsviktig verksamhet. Se information och blankett för anbud: https://www.jokkmokk.se/Nyheter-och-Event/Nyheter/Naringsliv/samverkan-mella/

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?