Jämställdhet för hållbar regional utveckling

Jämställdhetsprojektet Develoop arbetar för ökad lönsamhet och innovativa, inkluderande verksamheter, attraktiva för både kvinnor och män med olika bakgrunder och åldrar.

Arbetet har startat på Strukturum, vilket ska bidra till ett av projektmålen – jämställdhetsintegrerade näringslivskontor. De första insatserna i företag startar under hösten 2020.

Konkurrenskraftiga företag i Norrbottens inland är målet när Tillväxtverket beviljat medel för att arbeta med jämställdhet i projektet Develoop.

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?