Innovationstävling för kvinnor

Innovationstävling för kvinnor i Norrbotten startar 28 augusti 2020

En framgångsrik idé skiljer sig från mängden och ger mervärde jämförd med redan existerande produkter eller tjänster på marknaden.

Har du en affärsidé eller funderar du på att utveckla din verksamhet mot en internationell marknad? Har du tankar på att utveckla en verksamhet som kan gynna kvinnors entreprenörskap?

Delta i W-Power – innovationstävling och testa din idé! Tävlingen organiseras digitalt och den riktar sig till kvinnor som redan driver eller planerar att driva företag i Norrbotten. Den vänder sig även till personer eller grupper som vill främja kvinnornas entreprenörskap i Norrbotten. Du eller din grupp kan vinna en summa pengar för att göra det möjligt att testa din idé. Du/ni kommer också att kunna delta i en skräddarsydd affärscoaching som är speciellt framtagen för kvinnor.

Tidsplan och regler för tävlingen, samt var du kan skicka din ansökan kommer nedan! Alla kvinnor i Norrbotten kan delta!

Ansökningstiden löper under två månader – ta mod till dig och pröva din ide!  Vinnarna kommer att kunna påbörja sin idé redan under våren 2021!

 

Tävlingskategorier

1) En ny produkt-, tjänst- eller affärsidé eller utveckling av en redan existerande affärsidé.

2) En ny affärsidé eller utveckling av redan existerande affärsidé mot en internationell marknad.

3) En idé eller verksamhetsmodell som kan gynna kvinnornas entreprenörskap.

 

Kriterier för ansökningar

Personer som vill delta i tävlingen ska bo eller vara permanent verksamma i Norrbotten. Gruppen kan bestå av max fem personer. Idén ska beskrivas kort på en digital ansökningsblankett, som publiceras redan 28. augusti 2020. Bara originalidén accepteras och de får inte strida mot äganderätten.

 

Implementering av tävlingen

Efter genomgång av ansökningar kommer max 15 av idéerna att bjudas in till den andra omgången av tävlingen. De utvalda deltagarna kommer då att få presentera sin idé online inför en jury den 31 november 2020. Deltagarna kommer att instrueras i förväg och presentationen få ta max 5 minuter. Varje deltagare får dessutom 10 minuter på sig att svara på juryns frågor efter presentationen.

Utifrån presentationerna väljer sedan juryn ut max 3 segrarinnor och prissumman 45 000 SEK fördelas bland dessa.

Senast den 31 december ska segrarinnorna presentera hur prissumman ska användas för att testa idén.

 

Digital presentation och bedömning av idén

Inför presentationen den 30 november är det viktigt att den innehåller all väsentlig information eftersom jurymedlemmarna inte kommer att ha sett ansökningar i förväg. Därför måste man vara beredd att juryn kommer att ställa klargörande frågor efter presentationen.

Den digitala presentationen är inte offentlig och alla affärsidéer hanteras under sekretess. Alla jurymedlemmar har skrivit under ett sekretessavtal. Tävlingsdeltagarna ska dock vara medvetna om att segrarinnornas idéer blir offentliga. De segrande idéerna och senare också intervjuerna av segrarinnor kommer att publiceras via W-Power projektets mediekanaler.

Juryns beslut av de vinnande idéerna och de vinstsummorna är definitiva och kan inte överklagas.

Priset betalas ut i samråd med segrarinnorna och ska återrapporteras genom en kort rapport om hur man har genomfört sin idé samt resultat. Prismottagaren ska kunna bevisa att hon har testat sin idé vid tidpunkten av inlämning av rapporten. Metoden bestämmas genom ett separat avtal. Segrarinnorna kommer också få hjälp av ett expertnätverk och stöd för att utveckla sin affärsidé.

 

Tidplan för tävlingen

Ansökningstid: 2020-08-28 – 2020-10-28.

Ansökningsformuläret är digitalt och en ansökan per idé skickas in. Länken till formuläret publiceras 2020-08-28.

Urval av max 15 finalister sker 2020-11-04 och deltagarna informeras

De utvalda finalisterna instrueras om hur presentationen ska genomföras 2020-11-11

Presentationen inför juryn genomförs online: 2020-11-30 (här startar den offentliga delen av tävlingen)

Tävlingsresultatet publiceras: 2020-12-04 (här startar den offentliga delen av tävlingen)

Segrarinnorna av tävlingen instrueras kring genomförandet: 2020-12-09

Segrarinnorna presenterar genomförandet av idéen för W-Power projektorganisation senast 2021-01-20.

Vinstsumman skall vara rekvirerad senast 2021-06-30. I annat fall tillfaller den till W-Power Projektet

Segrarinnorna åtar sig att rapportera om arbetet med sin affärsidé enligt separat överenskommelse senast 2020-05-31.

 

Ansökningsinstruktioner

Det digitala ansökningsformuläret öppnas redan 2020-08-28 och ska lämnas in senast 2020-10-28 (klockan 23:59). Här är länken till anmälan

Bilder och detaljerade beskrivningar kan skickas som bilaga (max. storlek 40 MB).

Segrarinnorna kommer att instrueras om hur de kan använda prissumman för att genomföra sin idé. Informationen sker online 2020-12-09.

W-Power projektet kommer att skriva enskilda kontrakt med varje segrarinna.

Syftet är att alla segrande idéer ska vara testade senast 2021-05-31. Rapporten och rekvireringen av prissumman ska skickas till W-Power-projekt senast 2021-05-31. Prissumman betalas ut senast 2021-06-30.

Fråga gärna mer information: Päivi Sainio Rohner, tel. 070-250 15 86 eller paivi.sainiorohner@strukturum.se

W-Power-projekt (Empowering Women Entrepreneurs in sparsely populated Northern communities) utvecklar kvinnornas entreprenörskap i glesbefolkade och arktiska områden 2018–2021

Innovationstävling för kvinnor – PDF

                  

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?