Framgångshistorierna om W-Power-projektet från NPA-programområdet

Sedan 2018 har kvinnliga företagare haft möjlighet att utveckla sina entreprenörskompetenser, nätverka och knyta internationella kontakter med stöd av W-Power-projektet, finansierat av EU:s program för Norra periferin och Arktis.

Under de tre senaste åren har mer än 400 kvinnor deltagit i olika projektaktiviteter i åtta olika regioner i norra Europa och Kanada. Med W-Power podcasts hoppas vi nå kvinnor, affärsrådgivare, utvecklingsbolag och utbildningsinstitutioner med särskilt intresse för entreprenörskap.

Podcast säsong 1och 2 innehåller intervjuer av kvinnliga entreprenörer från glesbygden som har övervunnit utmaningarna för att skapa framgångsrika småföretag. Alla intervjuade har fått stöd på ett eller annat sätt från W-Power-projektet.

Den senaste podcastsäsongens fyra avsnitt ”The Success Stories from W-Power-project”, innehåller intervjuer av kvinnliga entreprenörer från Finland, Sverige, Shetland och Skottland. Dessutom delar projektpartner sina erfarenheter om projektets olika arrangemang, såsom mentorskap, genusmedveten affärscoaching och organisering av affärsidétävlingar för kvinnor.

Det internationella W-Power-projektet koordineras av Karelens yrkeshögskola, med Business Joensuu som partner i Norra Karelen och Businessladies-gruppen av kvinnliga entreprenörer som associerad partner. I norra Finland genomförs projektet av Yrkeshögskolan i Lappland. Andra regioner som deltar i projektet är Nordsverige (Strukturum AB), Island, Skottland (HIE), Shetlandsöarna (Pure Energy Centre), Irlands västkust (WestBIC) samt New Brunswick i Kanada (Women in Business NB).

För mer information ta gärna kontakt med

Päivi Sainio Rohner / Strukturum AB, paivi.sainiorohner@strukturum.se, 070 250 15 86 eller

Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia University of Applied Sciences Ltd, Tel:+358 50 430 2418,

helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

 

 

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?