Företagsbesök Turism i Kvikkjokk AB

Helena Adolfsson och Björn Sarstad driver företaget Turism i Kvikkjokk AB. Björn har arbetat med båttrafik och guidning under nästan hela sitt verksamma

liv och är tredje generationens båtförare inom sin familj. Först som anställd hos sin far konstnären Ossian Sarstad och därefter i egen regi och sedan 2015 tillsammans med konstnären Helena Adolfsson. Helena kombinerar också sina båda verksamheter likt tidigare generation.

 

 

Verksamheten omfattar reguljära båtturer för vandring längs de statliga lederna Kungsleden och Padjelantaleden. Verksamheten består också av andra turer som görs upp via telefon med paret Adolfsson/ Sarstad . Vidare utför de även guidade deltaturer för turister, skolklasser, universitetsstuderande, forskare och andra särskilt intresserade. Både Helena och Björn har skepparexamen.

 

Medan Strukturum är på plats är det en strid ström av turister som kommer andra tider än de fasta och en del har hört av sig innan för att få en säkrad plats. Under tiden som besöket pågår så vill de flesta till Prinskullen för en dagstur. Några ville bestiga Nammásj och två ville ha en rundtur och guidning i deltaområdet.

 

Björn hänvisar turisterna vant in i båten och fördelar platserna så att det blir jämnvikt i båten. Björn behärskar både tyska och engelska och växlar rappt mellan språken då det behövs. De har en god kommunikation mellan båtarna och försöker lägga upp turerna så att det blir så lite ”tomma turer” som möjligt.

 

Coronaåret

Helena och Björn märkte inte av så stor skillnad på antalet turister under föregående år och de svenska turisterna var betydligt fler än tidigare och vägde därför upp en del av de utländska turisternas frånvaro. Företaget sökte inga stöd för förlorade intäkter under förra året.

 

Strukturum tackar för ett trevligt besök och önskar Turism i Kvikkjokk AB lycka till och på återseende.

Läs om hela besöket här: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:9d3761c3-a2db-4fe1-b347-5d158a8142a5

Se företagets hemsida här: http://www.battrafikikvikkjokk.se/index.html

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?