Workshop

Strukturum Huvudkontor

Oavsett om tillväxtmöjligheterna handlar om att växa organiskt, dvs att utveckla nya eller befintliga produkter och/eller tjänster, att köpa eller gå ihop med ett annat företag eller att etablera företaget på nya marknader kan det vara bra att ta lite hjälp i processen.

Greennovation Camp – Blå ekonomi

Digitalt

Greennovation Camp - Blå ekonomi Europeiska kommissionen definierar blå ekonomi som "alla ekonomiska aktiviteter relaterade till hav, sjö och kust. Det täcker ett brett utbud av sammankopplade etablerade och framväxande sektorer". Således, den blå ekonomin är kopplad till ekonomisk nyttjande av hav för ett hållbart miljöekosystem. Det innefattar många näringar så som olja och gas, fiske, […]

ARENA JOKKMOKK ”UTVECKLA” Frukostmöte i samverkan med Företagarna

Hotel Jokkmokk Solgatan 45, Jokkmokk

Äntligen får vi träffas igen! Sista fredagen varje månad, med undantag av december, så kör vi från och med den 29 oktober fysiska företagsfrukostar! Fredagen den 29/10 ses vi på Hotell Jokkmokk under temat ”UTVECKLA”. Kommunalrådet Robert Bernhardsson och chefen för tillväxtfunktionen Stefan Andersson finns på plats för att diskutera utvecklingen i Jokkmokk. Våra företagsfrukostar […]