Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Greennovation Camp – Blå ekonomi

oktober 26, 2021 @ 09:00 - 14:00

Greennovation Camp – Blå ekonomi
Europeiska kommissionen definierar blå ekonomi som ”alla ekonomiska aktiviteter relaterade till hav, sjö och kust. Det täcker ett brett utbud av sammankopplade etablerade och framväxande sektorer”. Således, den blå ekonomin är kopplad till ekonomisk nyttjande av hav för ett hållbart miljöekosystem. Det innefattar många näringar så som olja och gas, fiske, vattenbruk, frakt, turism, vindkraft till havs, havsbotten mineraler och marin bioteknik. Ytterligare flera nya företag, industrier och arter har framträtt som lovande, till exempel alger och fiskeodlingar.
Offentlig sektor spelar en viktig roll i den blå ekonomin, och har en möjlighet att vara en pionjär för framtida hållbarhet. Dock kommer det att kräva gemensamma lösningar och ansträngningar på internationell, nationell och lokal nivå.
I detta Greennovation Camp frågar vi: Hur kan vi utveckla den blå ekonomin på ett hållbart sätt för framtiden?
Eventet är digitalt. Registrerade deltagare kommer få åtkomstlänk.
Se hela programmet och registrera dig för eventet här: https://link.webropolsurveys.com/…/2c6d036f-5d43-4a15…

Datum: 26 oktober kl 09.00-14.00 svensk tid

Plats: Digitalt
Anmälning: https://link.webropolsurveys.com/…/2c6d036f-5d43-4a15…
Arrangör: Grude

 

 

Greennovation Camp – Blue economy
The European Commission defines blue economy as ”All economic activities related to oceans, seas and coasts. It covers a wide range of interlinked established and emerging sectors”. Thus, the blue economy is linking economic exploitation of the ocean to sustainable and environmental ecosystem. It involves many industries such as oil and gas, fisheries, aquaculture, shipping, tourism, offshore wind power, seabed minerals and marine biotechnology. Further, several novel businesses, industries and species have emerged as promising, like for instance algae and aquaponics. Public sector does play an important role in the blue economy, and has an opportunity to be a pioneer for future sustainability. However, it will require joint solutions and effort at international, national and local level. In this Greennovation camp, we ask: How can we develop the blue economy in a sustainable way for the future?

More info about the event is coming soon!

The event is virtual. Registered participants will receive access link.

See full program here and to register to the event: https://link.webropolsurveys.com/…/2c6d036f-5d43-4a15…

Date: 26th of october, 09.00-14.00 swedish time

Place: Digital
Registration: https://link.webropolsurveys.com/…/2c6d036f-5d43-4a15…
Organizer: Grude

 

Details

Date:
oktober 26, 2021
Time:
09:00 - 14:00

Organizer

Grude

Venue

Digitalt