ARENA JOKKMOKK i Kåbdalis

Den 26 april hade ett 15-tal personer samlats i Kåbdalis då Strukturum bjudit in till ”ARENA JOKKMOKK”. Johan, Rebecca och Nadja Gunnarstedt presenterade Kåbdalis nya detaljplaner och gestaltningsplaner för området runt skidanläggningen. De senaste åren har omsättningen legat runt 40-50 miljoner per säsong och nu har de planer på hur området kan utvecklas de kommande 10 åren. Johan berättade även att de har världens största snölagring över sommarmånaderna och den snön räcker för att täcka två backar vilket totalt ger 2 kilometer, vilket innebär två nedfarter med 60meterers bredd och ett snödjup på 1 meter.

Snölagringen innebär att säsongen kan starta tidigt i Kåbdalis och landslag från hela världen anländer och anläggningen är fullbokad de första 6 veckorna. Det befinner sig upp till 35lag/dygn på och runt anläggningen, vilket innebär en beläggning på 250-300 gäster per dygn. Under dessa 6 första veckor isas backarna för att hålla för det slitage som uppstår när det är så många åkare i farten. Därefter öppnas anläggningen upp för besöksnäringen.

Rebecca och Nadja informerade om Kåbdalis kommande satsningar och man kan inte annat än häpna över den genomtänkta affärsidé som de presenterar med väl genomtänkta gestaltningsplaner för olika områden runt skidanläggningen. De ser ett stort värde i att behålla mycket av den natur som finns runt anläggningen och anpassa gestaltning och olika byggnader utifrån i vilken miljö de sätts upp. Det blir spännande att följa denna utveckling.

Gunnarstedts ser nu också stora möjligheter till samverkan och synergier med olika entreprenörer och företagare från hela kommunen. Både under expansionsfasen då det handlar om allt för att bygga upp de olika byarna runt anläggningen, men också i ett längre perspektiv, med fokus på besöksnäringens utvecklingspotential. Vi från Strukturum tackar för presentationen och önskar familjen fortsatt lycka till och hoppas på en ökad samverkan med fler företagare inom hela kommunen!

https://www.kabdalis.com/?page_id=569

Tack och på återseende!

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt företagande?