In English Sök

Affärsutveckling

Växa

Är ditt företag redo att växa? Då kan vi hjälpa till.

Att gå från ett litet företag till att anställa fler, att skaffa större affärsvolymer eller anpassing till en expanderande marknad. Oavsett skälet kan Strukturum bistå med kontkreta insatser för att underlätta växandet.

 Strukturum kan hjälpa till med:

- affärsplan, budget, kalkyler
- kontakt med myndigheter
- ansökningar om stöd till investeringar mm
- underlag till och kontakt med finansiärer
- coachstöd, mentorstöd
- lokalfrågor
- ordna företagsspecifika utbildningar
- stödja företag vid expansion av marknaden

Vi…

- ordnar också mötesplatser för nya och befintliga företagare och andra intresserade
- fungerar som bollplank i alla företagarfrågor

 

 

 

 

Share |

Kontakt

Ulf Hägglund 070-664 54 78

Ing-Mari Asteruv, 072-209 81 85

Åsa Labba, 070-543 98 48     

info@strukturum.se