Är det läge att utveckla ditt företag? Ser du spännande möjligheter att öka tillväxten?

Oavsett om tillväxtmöjligheterna handlar om att växa organiskt, dvs att utveckla nya eller befintliga produkter och/eller tjänster, att köpa eller gå ihop med ett annat företag eller att etablera företaget på nya marknader kan du ha behov av hjälp och support av olika slag i processen. Läs mer under rubrikerna nedan om vilken support du kan få hos Strukturum i olika frågor som rör företagets utveckling!

När du planerar att komplettera den ursprungliga affärsidén, t ex med nya partners, produkter, tjänster, verksamheter och marknader, uppstår oftast ett behov av att omdefiniera företagets affärsidé. Vad man än kompletterar verksamheten med så lägger man till förutsättningar som, om de nyttjas på rätt sätt, bidrar till tillväxt och utveckling i företaget. Ett bra verktyg i det här läget är att ta fram en realistisk tillväxtplan med relevanta insatser och en relevant budget. Hos Strukturum kan du få hjälp att reda ut och utveckla de delar i processen som du känner är tidskrävande och svåra att hantera själv.

Mycket bra information finns på Verksamt.se
Länk till Verksamt

Om du har behov av extern finansiering i tillväxtprocessen (oavsett det gäller riskkapital, banker, investeringsstöd, andra långivare, nya ägare) kan du få hjälp med råd och tips från Strukturums erfarna personal och konsulter. Vi kan också hjälpa dig rätt om du behöver kontakter hos kommun och/eller myndigheter, t ex när det gäller markfrågor, tillstånd, byggnadslov, planfrågor mm.

Om du planerar att utvidga din marknad så kan du med förtroende vända dig till Strukturum för att få hjälp. Erbjudandet gäller oavsett om det handlar om att lansera nya tjänster och/eller produkter eller genom att lansera företagets varor på en annan geografisk marknad. Vi kan ge dig goda råd t ex inför en marknadsundersökning och vi kan bidra med konkreta tips och med kontakter som gör det enklare att komma in på en annan (utländsk) marknad.

Att utveckla företagets styrelsearbete är oftast ett underskattat verktyg i en affärsutvecklingsprocess. Genom att våga ta in styrelserepresentanter med annan erfarenhet och kompetens (tänk på jämställdhets- och mångfaldsperspektivet!) än den man själv har som ägare kan företaget utvecklas både snabbare och smartare. Ta gärna kontakt med Strukturum när du vill diskutera hur du kan resonera och gå tillväga för att utveckla företagets styrelsearbete. Vi har egen erfarenhet och kunskaper vi gärna delar med oss av!

Vi lever i en snabbt föränderlig värld. I alla branscher ställs ökade krav på yrkes- och sociala kompetenser, nytänkande och teknikkunnande. I allt fler yrken måste personal kunna uppvisa sina färdigheter via certifiering och/eller kontinuerliga prov. Företag som vill ligga långt framme i konkurrensen håller koll på vad som gäller, vad som kan komma att gälla och hur man bäst planerar för att alltid ligga rätt i förhållande till vad som krävs i form av kompetens. Kom in till oss på Strukturum och diskutera hur ditt företag kan skaffa sig ett strategiskt och kostnadseffektivt förhållningssätt till sitt kompetensutvecklingsbehov!

Om det är en sak som egna företagare ofta glömmer bort så är det att skaffa sig ett eget bollplank, någon som kan ge goda råd, både när det går bra och när det blåser snålt. Vi kan dels hjälpa dig att komma i kontakt med en erfaren mentor, och dels, via våra egna företagscoacher, hjälpa dig med de frågor du behöver ventilera.

Tillväxt kan i många fall betyda behov av nya lokaler eller tillstånd. Strukturum har de kunskaper och kontakter du behöver för att snabbt komma framåt i dessa processer. Tveka inte att kontakta oss, gärna i så god tid som möjligt, så hjälper vi dig vidare!

Länk till förteckning över fastighetsägare
Länk till tillstånd och blanketter – Jokkmokks kommun

Funderar du på att dra dig tillbaka? Är du klar över hur du ska göra med företaget? Oroar du dig över din egen ekonomi eller över företagets överlevnad om/när du lämnar det? Vill du sälja eller lägga ner?

Alla de här frågorna – och många andra – är fullt realistiska när man väl har börjat tänka på ett liv utan sitt företag.

Det bästa råd vi kan ge är att börja planera i god tid.

Men oavsett hur långt du hunnit i din process får du stöd hos Strukturum.
Hör av dig så bokar vi en tid för en första genomgång!

TILLSTÅND

När du ska utveckla din verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver nya tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon speciell myndighet.

Se vidare på sidan Verksamt.se  – ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket


Tillstånd och blanketter från Jokkmokks kommun

Ta gärna kontakt med oss på Strukturum!

Vårt mål är att  arbeta för ett näringsliv i ständig tillväxt och utveckling. Om ditt mål är att  starta företag kan du ha nytta av oss

Den hjälp och rådgivning vi erbjuder kan göra företagsstarten smidigare och bitvis enklare.

Vi ordnar också mötesplatser för nya och befintliga företagare och andra intresserade

Strukturum i Jokkmokk AB
Box 19
Berggatan 14
962 32 Jokkmokk
info@strukturum.se

Jonas Aronsson
Verksamhetsledare
Mobil:  070-640 17 32
Christel Falk
Näringslivsutvecklare
Mobil:  070-217 15 32