Behöver du rådgivning och hjälp när du skall starta ditt företag?

Hos oss på Strukturum får du det stöd du behöver för att testa och utveckla din affärsidé. Vi kan också hjälpa dig att hitta samarbetspartners och finansieringsmöjligheter. Vi erbjuder individuellt anpassad rådgivning och du kan lita på att vi arbetar under hög sekretess.

Läs mer under länkarna nedan om vad vi kan hjälpa till med när du vill starta företag!

För de flesta blivande företagare är affärsplanen det dokument där affärsidén utvecklas till en säljande produkt eller tjänst. I affärsplanen testas och tydliggörs det erbjudande man har och vad som behövs för att man ska kunna forma ett lönsamt företag.

Strukturum har gedigen kunskap och bra verktyg för att coacha dig igenom affärsplanens alla delar och för att du ska kunna utveckla en realistisk budget och finansieringsplan för ditt företag.

Mycket bra information finns på Verksamt. se
Länk till Verksamt

Beroende av vilken produkt, vara eller tjänst du avser producera i ditt företag kan du behöva ha kontakt med kommunen eller andra myndigheter. Det kan t ex handla om olika slags tillstånd, om byggnadslov eller om upphandlingar.

Strukturum har ett bra samarbete med kommunen i företagsärenden och vi har ett mycket bra nätverk av kontakter i de flesta andra relevanta myndigheter, både i regionen och nationellt. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt kontakt i de flesta fall.

Om du har behov av investeringar av olika slag för att kunna förverkliga din affärsidé finns det i många fall bra möjligheter att få investeringsstöd som täcker delar av den totala investeringskostnaden. På Strukturum får du hjälp att reda ut vilka investeringar du vill och behöver göra och hur du ansöker om stöd från olika stödformer/stödsystem.

Förutom rena investeringsstöd kan man också behöva ytterligare hjälp att finansiera sin företagsstart. Ett nytt företag upparbetar kostnader redan från start (ibland t o m innan start), vilket innebär att man, beroende på vilka tjänster/produkter man utvecklar och säljer, får vänta kortare eller längre tid på att få in pengar i företaget. Utvecklings-, produktions- och marknadsföringskostnader är exempel på kostnader som göra att man har ett behov av ytterligare kapital förutom de egna medel man satsar. På Strukturum kan vi hjälpa dig att beräkna ditt totala finansieringsbehov, bidra med kontakter till finansiärer och ge råd om hur du bäst ansöker om finansiering.

Har du behov av att anställa personal i ditt företag? Kom upp till oss så ser vi till att koppla ihop dig med Arbetsförmedlingen och med andra resurser som kan hjälpa till att hitta den arbetskraft du behöver!

Även om du tagit hjälp av oss att utveckla din företagsidé till ett nytt företag, kommer du att få nya frågor när du väl är företagare ”på riktigt”. Då är du självklart välkommen tillbaka till oss! Vi ger dig coachstöd och hjälper dig reda ut de frågor du har. Vi kan också hjälpa dig att skapa kontakt med en mentor, dvs någon (ofta en erfaren företagare) som kan lyssna, ge dig goda råd och dela med sig av sina erfarenheter och sitt nätverk under en period. Mentorskapet kan handla både om att få till sig värdefulla kunskaper om företagande, men kan t ex också handla om hur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv kan öppna helt nya marknader och affärsmöjligheter.

Om din affärsidé bygger på att dina tjänster och/eller produkter ska lanseras på en internationell marknad kanske du behöver hjälp att hitta affärspartners, leverantörer, agenter eller återförsäljare i andra länder. Vi kan lotsa dig i den processen, och vi kan också erbjuda goda råd om hur du upprättar goda relationer och relevanta affärsavtal med dina partners. Vi har också bra kontakter med Handelskammaren och med Business Sweden, vars uppdrag är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige.

Behöver du tillgång till särskilda lokaler för ditt nya företag? Strukturum har de kontakter du behöver för att hitta lämpliga objekt. Gäller det köp av mark och tillstånd för nybyggnation så kan vi lotsa dig till rätt resurs i den kommunala beslutsprocessen.

Länk till förteckning över fastighetsägare.

TILLSTÅND

När du ska starta en verksamhet är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon speciell myndighet.

Se vidare på sidan Verksamt.se  – ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket, Tillväxtverket


Tillstånd och blanketter från Jokkmokks kommun

Ta gärna kontakt med oss på Strukturum!

Vårt mål är att  arbeta för ett näringsliv i ständig tillväxt och utveckling. Om ditt mål är att  starta företag kan du ha nytta av oss

Den hjälp och rådgivning vi erbjuder kan göra företagsstarten smidigare och bitvis enklare.

Vi ordnar också mötesplatser för nya och befintliga företagare och andra intresserade

Strukturum i Jokkmokk AB
Box 19
Berggatan 14
962 32 Jokkmokk
info@strukturum.se

Jonas Aronsson
Verksamhetsansvarig
Mobil:  070-640 17 32
Christel Falk
Näringslivsutvecklare
Mobil:  070-217 15 32

Att vara företagare

– Jag upplever att man är bra på att jobba tillsammans mot samma mål. Företag, organisationer och privatpersoner samverkar. Man är en del av en större helhet, säger hon.

ANNA KUHMUNEN, SILBA SIIDA

– Det är många som gillar att jag har flyttat hem och vågat satsa på egen verksamhet. Behöver jag hjälp så känner jag att det är lätt att be om det. Det har ökat mitt självförtroende och gett mig en riktig energikick, säger Lena Johansson-Tjikkom.

LENA JOHANSSON-TJIKKOM, TJIKK.COM