Resultat från vår kartläggning av företagande kvinnors kompetensbehov och utmaningar.

Under våren 2019 fick företagande kvinnor i Jokkmokk möjlighet att svara på en enkät med frågor om bland annat möjligheter/utmaningar att starta och driva ett företag i ett glesbefolkat område samt vilka behov av stöd de behöver.

Enkäterna besvarades av företag i projektets alla regioner som sedan analyserades och sammanställdes i en rapport. Vi fick nästan in 200 enkäter (!) och resultatet kommer att vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete med kompetensutvecklingsinsatser inom projektet.

Här kan du ta del av rapporten: Pre-survey Analysis report