In English Sök

Näringslivsmix på frammarsch

MIX

MIX-projektet är precis som det låter, en mix av olika aktiviteter och inriktningar.

 

En del av vad projektet arbetar med är:
 
Att anordnar och erbjuda allmänna utbildningar  som exempelvis:

- uppföljning av ledarutbildning

- datautbildningar

- första hjälpen

- heta arbeten

- ESA elsäkerhet

- motorsåg

mm
 

Utbildningarna har initierats av företagen och Strukturum har undersöker intresse och anordnar sedan på plats i Jokkmokk.


Att undersöka mentorskap.
Både att vara och att få en mentor.
För att kunna matcha ihop mentor och företag måste ett register tas fram och en  
mentorsbank byggas upp där mentorerna står till förfogande för att bidra till att utveckla näringslivet i kommunen.

Rätt mentor - för rätt uppdrag!


Företag som funnits mindre är 3 år har haft möjlighet att fått stöd och hjälp via Entreprenörcentrat för att komma igång med sitt företagande. Nu behövs en kartläggning och uppföljning av företagare som varit igång mer än 3 år för att ta reda på vilka behov som kvarstår och som inte längre kan erbjudas inom  nyföretagarprojektet.

 
Att Jokkmokks kommun har ett bra företagsklimat  är förutsättning för att företagen skall kunna bedriva en fungerande verksamhet och att nya företagsetableringar skall ske.
Uppföljning av tidigare utförd företagsklimatundersökning.
Utförande av Nöjdföretagarindex för att utveckla och anpassa Strukturums arbete.


Kreativa näringar är ett stort området och bör definitnieras. Hur kan Strukturum arbeta för och med näringen? Kartläggning och strategi.


Internet, sociala medier, information, marknadsföring. I dag är effekten av sociala medier stor. Hur skall man använda dessa för att både synas och "höras"? Hur skall/kan information kommuniceras?


Undersöka hur/om inkubatorverksamhet  skulle underlätta för företag som inte behöver mer än en kontorsplats eller för nyföretagare som önskar lite mer stöd, råd/rådgivning. Gemensamma utrymmen kan ge ett utbyte av tankar och idéer.

 

 

 


 

Share |
MIX

Kontaktperson

Bild på Ing-Mari Asteruv
Ing-Mari Asteruv
Näringslivsutvecklare 072-209 81 85