Kreativa & Kulturella näringar

Nu är kreativa näringar på G. Kreativa och kulturella näringar (KKN) är den näring som växer mest i världen.

Kreativa och kulturella näringar (KKN) är den näring som växer mest i världen. Den är också stor i Jokkmokks kommun.

Vi har identifierat ca 130 företag i vitt skilda branscher som helt eller delvis lever på sin kreativitet.

För att ta reda på om näringen har några utvecklingsbehov har tio djupintervjuer skett under hösten 2014. En digital enkät kommer att skickas ut under våren 2015 till samtliga som enligt företagskodningen tillhör näringen. Vad kartläggningen kommer att leda till vet vi ännu inte.