När näringslivsbolaget Strukturum i Jokkmokk AB bildades 2002 var samstämmigheten stor – ett fristående näringslivsbolag behövdes som aktivt kunde arbeta med näringslivsutvecklingen Jokkmokks kommun.

De fyra likvärdiga delägarna Jokkmokks kommun, Vattenfall, Företagarna i Jokkmokk och Sparbanken Nords näringslivsstiftelse var också ense om att företagarföreningen skulle ha ordförandeposten. Medlemmar slöt upp och bidrog till föreningens andel av aktiekapitalet.

STYRELSE

Kjell-Åke Wallin

Företagarna i Jokkmokk

Robert Bernhardsson

Jokkmokks kommun

Leif Öhlund

Sparbanken Nords
Näringslivsstiftelse

Tord Eriksson

Vattenfall AB