TEAM STRUKTURUM

Ulf Hägglund

VD/CEO

Mobil:  070-664 54 78
E-post:  ulf.hagglund@strukturum.se

Ing-Mari Asteruv

Näringslivsutvecklare
Mobil:  072-209 81 85

Petra Holmbom

Projektledare W-Power
Mobil: 070-557 23 71

Leila Nutti

Projektkoordinator Arctic Design of Sweden
Mobil:  076-805 73 43

Per-Olof Lindroth

Projektledare LIFE
Mobil:  070-666 91 75

NAMN

E-POST

ÄRENDE

MEDDELANDE