In English Sök

Ansökningsomgångar EU & övriga

Här kommer vi kontinuerligt att publicera utlysningar (calls) och andra möjligheter som kan hjälpa våra företag och samhället i stort att utvecklas. Fokus kommer i första hand att ligga på resurser relaterade till företags- och näringslivsutveckling.

Vi har självklart höga ambitioner med att leverera denna service:

-          att bidra till ökad kunskap om och nyttjande av, de möjligheter som EU och nationella myndigheter erbjuder
-          att bygga starkare allianser - på alla nivåer - genom relevanta och strategiska utvecklingsprojekt
-          att utveckla kunskaper och resultat som har ett klart och efterfrågat syfte och som ger tydlig effekt hos deltagande intressenter och för samhället på sikt

Vi är medvetna om att många drar sig för att ge sig in i "projektdjungeln". Men det får inte hindra oss från att ta vara på de chanser som finns att förverkliga idéer och lösa problem och utmaningar! På Strukturum har vi mer än 20 års erfarenhet av att jobba med EU- och utvecklingsprojekt, dvs allt ifrån idéutveckling, ansökans- och lobbyprocesser, projektgenomförande och utvärdering. Kontakta oss om du har en projektidé så ska vi hjälpa dig/er att komma vidare!


Översikt

-      aktuella program och ansökningsomgångar, nationellt/EU
-      relevanta organ och portaler (EU) för support till SME

Uppdaterad 05 augusti 2015.

Fokus: Stärka små och medelstora företag, kompetensförsörjning, innovation, samverkan, internationalisering. 
Länk till respektive utlysning/resurs genom att klicka på inriktningstexten.  
 

ESF - Europeiska Socialfonden
ERUF - Europeiska Regionala utvecklingsfonden 

EU-nivå

Program

Inriktning

Omfattning

Deadline

 

 

 

COSME

EU:s egna "SME-program"

 

Löpande (ingen utlysning f t)

 

 

 

 

Erasmus for Young Entrepreneurs

Transnationellt utbytesprogram för företagare inom EU

 

Löpande


Koordinerande aktörer/plattformar för olika program och insatser relaterade till utveckling av/i SME

Resurs

Inriktning

Omfattning

Deadline

EASME

Administrerar ett antal program och insatser med inriktning SME, miljö och energi på uppdrag av EU-kommissionen

 

Löpande

 

 

 

 

European Small Business Portal

Information om olika möjligheter och resurser för företag i EU

 

 

 

 

 

 

Your Europe - SME

Web-guide med information och resurser för europeiska företag

 

 

 

 

 

 

The GROWTH Portal

EU-kommissionens web-portal för utveckling av den interna marknaden, industriella relationer, entreprenörskap och näringsliv/ftg

 

 

 

 

 

 

SME Internationalisation portal

EU-kommissionens web-portal för SME internationalisering 

 

Share |

Kontaktperson

Bild på Ulf Hägglund
Ulf Hägglund
VD/CEO 070-664 54 78