Vi fortsätter att löpande hantera frågor kring stöd och andra pandemirelaterade frågeställningar i panel tillsammans med Jokkmokks kommun. Kontakta oss och vi sätter samman en svarspanel till efterföljande arbetsdag. Vid frågor som enbart relaterar till Strukturum är ni välkomna att kontakta oss och vi försöker vara till hjälp omgående.