Som medlem i Företagarna har du som företagare möjlighet att få kostnadsfri coachning, läs mer på https://www.foretagarna.se/medlemsformaner/riks/juridisk-radgivning/